Mastodon

“Geduld is een schone zaak”

De sterke kanten van Peterson en Seligman (2004) zijn persoonlijke kenmerken zoals leiderschap en doorzettingsvermogen. Er is ook kritiek op deze verzameling. Het overgrote gedeelte van deze sterke kanten zijn verbonden aan gedachten, gevoelens en gedrag die ons aanzetten om tegenslag te vermijden. Vanuit de positieve psychologie 2.0 zijn er onderzoekers die bijvoorbeeld ook geduld naar voren schuiven als een sterke kant die ons kan helpen om met tegenslag om te gaan zonder voor de problemen weg te lopen.

Geduld | dr. Lilian Jans-Beken

Geduld

“Heb nu eens geduld!” of “geduld is een schone zaak”. Wie heeft dit nog nooit te horen gekregen? Maar wat is geduld nu precies? Geduld is het rustig kunnen wachten tijdens een vervelende gebeurtenis op een grotere beloning in de toekomst dan die iemand op dat moment zou krijgen. Een geduldig iemand kan een vervelende situatie verdragen of tolereren tot er betere tijden aanbreken. Hiervoor is zelfcontrole nodig en wordt ook wel uitgestelde behoeftebevrediging genoemd.

Drie vormen van geduld

Binnen de psychologie worden drie vormen van geduld genoemd. De eerste vorm is interpersoonlijk geduld. Dit is een rustige reactie op andere mensen die we eigenlijk maar lastig, onplezierig of frustrerend vinden.  De tweede vorm is geduld bij tegenslag. Dit is de rustige reactie op en het tolereren van serieuze tegenslagen in het leven. Denk hierbij aan het hebben van een chronische of levensbedreigende ziekte of ernstige financiële problemen. De derde vorm is geduld voor dagelijkse frustraties. Dit is het kalm reageren op dagelijkse frustraties zoals files of de lange rij bij de kassa. Alle drie de vormen van geduld houden in dat mensen reageren op een situatie die voor hen als tegenslag wordt gezien.

Het narratief

Uit onderzoek komt naar voren dat het hebben van een sterke kant niet voldoende is om deze ook effectief in te kunnen zetten. Om een sterke kant, zoals geduld, te kunnen gebruiken in het dagelijkse leven, is het nodig om een narratief te vormen waarin het ervaren van tegenslag een betekenis krijgt of verklaard wordt. Dit betekent dat mensen een verhaal vertellen over zichzelf en wat hen is overkomen om hun identiteit vorm te geven. In het geval van geduld vertellen mensen zichzelf dat ze kalm moeten blijven door het reguleren van hun emotie en verbinden ze een betekenis aan de nare gebeurtenis of persoon waarmee ze te maken krijgen.

Wat zegt wetenschappelijk onderzoek?

Hoewel het wetenschappelijk onderzoek naar geduld nog erg schaars is, is er wel al het een en ander bekend over het onderwerp. Zo blijkt dat het hebben van geduld samenhangt met psychologisch welbevinden op de langere termijn. Ook blijkt dat geduldige mensen beter hun doel bereiken dan ongeduldige mensen. Geduldige mensen accepteren tegenslag en frustratie op weg naar hun doel. Zij blijven meer moeite doen en haken niet af. Zij doen minder vaak iets op een onjuist of ongunstig moment maar zijn in staat af te wachten tot het juiste moment zich aandient.

Drie tips

Geduldig zijn kan je helpen om veerkrachtiger met het leven om te gaan. Gelukkig kun je oefenen om geduldiger te zijn:

  1. Accepteer dat je ongeduldig bent. Zeg tegen je zelf dat je begrijpt dat je ongeduldig bent maar dat als je even wacht het uiteindelijk allemaal goed komt.
  2. Ben je bewust van de dingen waar je geen controle over hebt. Door je over te geven aan dergelijke situaties of mensen voel je je kalmer.
  3. Haal diep adem. Door even diep in te ademen activeer je het zenuwstelsel om je lichaam te kalmeren en te herstellen van de stressreactie. Het geeft je weer ruimte om helder na te denken.

Veel succes met deze tips om geduldiger te worden en heb vertrouwen want het komt allemaal goed.

Deel dit bericht!

YoutubeVimeoTumblr