Dankbaarheid voor 50 levensjaren

Deprecated: Non-static method altmetric::embed_code() should not be called statically in /customers/9/8/7/lilianjansbeken.nl/httpd.www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287 Deprecated: Non-static method altmetric::dois() should not be called statically in /customers/9/8/7/lilianjansbeken.nl/httpd.www/wp-content/plugins/Altmetric-WordPress-Plugin-0.0.5/altmetric-embeds.php on line 86

(English below)

Het is zover… ik kan het zelf nauwelijks geloven maar vandaag ben ik 50 jaar oud geworden, ik zou dus Sarah moeten zien. Ik sta in de badkamer, kijk in de spiegel en zie vooral mezelf. Er spelen wat gedachten door mijn hoofd terwijl Jaap het ontbijt klaarmaakt.

50 jaar | Sarah | Lilian Jans-Beken | Dankbaarheid
Lilian Jans-Beken

Ik voel me helemaal geen 50. 38 misschien? Soms 43, maar veel ouder toch zeker niet. Deze mijlpaal heb ik gehaald zonder noemenswaardige gezondheidsperikelen. De huisarts heb ik al jaren niet gezien. Ja, ik heb een aantal maatjes meer maar ik leef gezond, geniet van iedere dag en zorg ervoor dat ik mentaal veerkrachtig blijf.

Ik kijk nog eens goed naar mezelf in de spiegel en constateer dat ik tevreden ben met wie ik ben en hoe ik eruit zie. Grijze strepen schitteren tussen mijn bruine haren en mijn vel zit niet meer zo strak. Ik zie dat ik op mijn moeder begin te lijken; ik glimlach bij deze gedachte.

50 is een mooie leeftijd. Ik raak niet meer zo snel overstuur. In mijn leven heb ik het een en ander gezien en meegemaakt. Ik weet dat het leven ups en downs kent en ook dat het uiteindelijk allemaal weer goedkomt. Gewoon blijven doorademen en dankbaar zijn voor de mensen die er voor je zijn, dan komt alles goed.

Er zijn de nodige mannen geweest, de afgelopen 50 jaar. God, wat heb ik vooral veel over mijzelf geleerd in die relaties. Nu ben ik alweer bijna 15 jaar samen met Jaap en we zijn nog steeds verliefd en gelukkig. Hij is mijn liefdevolle haven, zijn armen de plek waar ik iedere dag weer naar terugkeer. Het is er veilig en vooral heel gezellig.

In aanloop naar het 50 worden, vond ik pas wat ik wilde worden “als ik groot ben”. Ik ben gegrepen door het onderwerp dankbaarheid en ik vind het heerlijk om wetenschappelijk onderzoek te doen, te spreken en te schrijven. Al heb ik dan geen kinderen, als ik deze wereld verlaat, heb ik toch een kleine bijdrage geleverd aan een betere wereld.

Op mijn 50ste ben ik nog steeds nieuwsgierig, open en ondernemend. Ik vind dat iedere nieuwe dag een kans brengt om iets te leren. Ik sta open voor andere mensen, culturen, meningen. Wie weet heeft die ander nog wel iets toe te voegen aan mijn leven?

Kortom, ik ben ontzettend dankbaar dat ik de 50 jaar heb gehaald. Ik ga er vandaag dan ook een leuke dag van maken samen met Jaap. Hop, aan de koffie en genieten van deze dag want ik ben van plan om nog veel ouder te worden!

Grateful for 50 years of life

The time has come … I can hardly believe it, but today I am turning 50, so I should see Sarah. I’m standing in the bathroom in front of the mirror and mainly see myself looking back at me. Some thoughts play through my mind, while Jaap is preparing breakfast.

I don’t feel 50 at all. 38 maybe? Sometimes 43, but certainly not much older. I have achieved this milestone without any significant health problems. I have’nt seen a doctor for years. Yes, I’m carrying a few more pounds around, but I live healthy, enjoy every day and make sure that I remain mentally strong.

I take another look at myself in the mirror and decicde that I am satisfied with who I am and what I look like. Gray lines shine between my brown hair and my skin is no longer as tight as it used to be when I was younger. I see that I am starting to look like my mother; I am smiling at this thought.

50 is a beautiful age. I don’t get upset easily anymore. In my life, I have seen and experienced a few things here and there. I know that life has its ups and downs and that it will always turn out for the good in the end. Just keep breathing and be thankful for the people who are there for you, then everything will be fine.

There have been some men in my life in the past 50 years. O my God, I especially learned a lot about myself in those relationships. Now, I have been with Jaap for almost 15 years already and we are still much in love and very happy. He is my safe haven, his arms are the place I return to every day. He is very loving and my best friend.

In the run-up to turning 50, I found what I wanted to be “when I grow up”. I am fascinated by the subject of gratitude and I love to do scientific research , to speak and to write . I kknow, that although I don’t have children, when I leave this world, I will have made a small contribution to a better world.

At 50, I am still curious, open and ambitious. I think that every new day brings a chance to learn something new. I am open to other people, cultures, and opinions. Maybe the other person does have something to adds to my life, who knows?

To sum things up, I am very grateful that I have reached 50 years of life. So, today I am going to have a wonderful day together with Jaap. Let’s get moving, have a coffee and enjoy this wonderful day, because I am planning to grow much older!

Deel dit bericht!