Spring naar inhoud

Dankbaarheid oprecht ten volle beleven
Voor goede en slechte gebeurtenissen
Het is in de dagelijkse drukte verweven
En geeft opluchting en verheugenissen

Positieve emoties voor een blij gevoel
Sommigen energiek gelijk opgewektheid
Anderen meer geschikt voor de leunstoel
Levend in het heden geeft tevredenheid

Is tussen beiden een opwaartse spiraal?
106 mensen gebruikten hun smartphone
Enkelen van hen zelfs wel zeventigmaal
En met deze data vonden we een patroon

Dankbaarheid en positieve emoties zijn zeker van belang
En belangrijker: ze hebben een wederkerige samenhang 
read more