Wetenschappelijk onderzoek

Tijdens mijn universitaire studie psychologie ontstond mijn interesse in dankbaarheid. Ik had het geluk dat ik werd gevraagd om deze interesse om te zetten in een promotie-onderzoek. Op 14 maart 2018 verdedigde ik met goed gevolg mijn proefschrift Appreciating Gratitude; New Perspectives on the Gratitude- Mental Health Connection. Na het behalen van mijn doctorstitel wil ik me bezig blijven houden met het onderzoek naar dankbaarheid en persoonlijke groei. U vindt hier mijn bijdragen aan de wetenschap van de positieve psychologie.

Als wetenschapper ben ik lid van een aantal organisaties: