Mastodon

Verklaring van belangen

Recent is er een artikel gepubliceerd in Nature dat stelt dat het geven van lezingen door een wetenschapper waarvoor een bedrag wordt betaald, gezien kan worden als belangenverstrengeling. Onderzoek zou niet langer objectief worden beoordeeld aangezien de uitkomsten bijdragen aan het verhaal wat door de wetenschapper wordt gebracht. Aangezien ik in geen geval de schijn van belangenverstrengeling wil wekken met mijn werk, vindt u hier mijn verklaring van belangen als wetenschapper.

Financiering

Als onafhankelijke wetenschapper krijg ik geen financiële bijdragen of subsidies om onderzoeken op te zetten uit te voeren en te publiceren. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan zal ik deze hier vermelden.

Onderzoek

Als onafhankelijk onderzoeker is het des te meer van belang om me te houden aan Open Research praktijken omdat er weinig controle is van directe collega’s. Dat betekent dat ik beloof dat ik zoveel als mogelijk mij zal houden aan werkwijzen die peer reviewers en andere belangstellenden kunnen controleren en mij zal onthouden van bedenkelijke onderzoekspraktijken. Op zijn minst zal ik van onderzoeken en artikelen die door mij zijn uitgevoerd de data en analysemethoden openbaar beschikbaar maken. Op die manier kunnen anderen controleren of de conclusies die ik heb getrokken valide zijn. Om te laten zien dat ik een voorstander van Open Research ben, heb ik de The Declaration on Research Assessment (DORA) getekend.

Daarnaast ben ik als onafhankelijke wetenschapper verbonden aan Institute for Globally Distributed Open Research and Education (IGDORE). Wetenschappers die verbonden zijn aan dit instituut laten met hun affiliatie zien voorstander te zijn van open en reproduceerbare wetenschap.

Lilian Jans-Beken | IGDORE

Lezingen

Om in mijn onderhoud te voorzien, schrijf en spreek ik over dankbaarheid en begeleid ik studenten tijdens hun afstudeerproject. Ik verklaar hierbij dat ik mijn verhaal over dankbaarheid altijd zal baseren op onderzoeken van meerdere wetenschappers en dat ik ook nulresultaten of negatieve resultaten zal aankaarten wanneer dat nodig of gewenst is. Ik zal nooit de uitkomsten van mijn onderzoeken verdraaien om een mooier verhaal te kunnen brengen naar het publiek.

Dit beloof ik,
Dr. Lilian Jans-Beken

Deel dit bericht!

Een zoektocht naar dankbaarheidMet een voorwoord door Leo Bormans

Heeft u Een Zoektocht Naar Dankbaarheid al in huis? 

Bestel uw exemplaar nu via deze website!

YoutubeVimeoTumblr