Mastodon

Subsidieaanvraag Dankbaarheid jegens God

Ik mag bekend maken dat ik, namens het Thriving Human Science Center, ben uitgenodigd om een ​​volledig voorstel in te dienen voor een subsidie voor een onderzoek naar Dankbaarheid jegens God !


Achtergrond

De John Templeton Foundation heeft de Biola University bijna $ 4.000.000 toegekend om de studie van Dankbaarheid jegens God voort te zetten. Het project Dankbaarheid jegens God is bedoeld om conceptuele en empirische methoden te gebruiken om de aard van dankbaarheid jegens God te onderzoeken. Dit onderzoek richt zich op de verschillen en overeenkomsten ten opzichte van dankbaarheid jegens personen te begrijpen, en meer in het algemeen, om dit fundamentele emotionele proces te doorgronden binnen het veld van de psychologie van religie. Ik diende een intentieverklaring voor dit project in, samen met dr. Paul T.P. Wong, en ik kreeg recent bericht dat ik ben uitgenodigd om een ​​volledig voorstel voor mijn project Mature gratitude based on the transformation of suffering in te dienen.

Ons onderzoeksvoorstel

De onderzoeksvraag die wordt gepresenteerd in dit voorstel is drieledig. Ten eerste willen we met de voorgestelde studie kijken naar twee dimensies van volwassen dankbaarheid of dankbaarheid 2.0 – horizontaal en verticaal. We denken dat de verticale dimensie onder andere Dankbaarheid jegens God omvat. Ten tweede willen we kijken naar de proximale deugden van volwassen dankbaarheid om andere deugden vast te stellen die belangrijk zijn om volwassen dankbaarheid te cultiveren. Ten derde willen we een experiment uitvoeren om te zien of een schrijfinterventie kan bijdragen aan het cultiveren van volwassen dankbaarheid.

Mooie kans!

Zowel Paul als ik zijn enthousiast over deze kans die we krijgen en de komende tijd zal dan ook in het teken staan van het uitschrijven van deze subsidieaanvraag. Ik wil iedereen vragen te duimen voor acceptatie van dit volledige voorstel voor het onderzoek Mature gratitude based on the transformation of suffering zodat ik mijn onderzoek aan het Thriving Human Science Center kan voortzetten.

Deel dit bericht!

YoutubeVimeoTumblr