Blog

Gratitude in times of crisis

Now, we see many actions in our society to support people in healthcare and other important branches. Entrepreneurs who have products left, give this to the elderly, vulnerable or people in the healthcare sector. Others give their time to help people with babysitting, running errands and walking dogs. All these actions are partly due to our gratitude that we all feel during this time of crisis. ...
Lees verder
Dankbaarheid in crisistijd

Dankbaarheid in crisistijd

Op dit moment zien we veel acties om mensen in de zorg en andere belangrijke branches een hart onder de riem te steken.  Ondernemers die producten over hebben, geven dit aan ouderen, kwetsbaren of mensen in de zorg. Anderen geven hun tijd om mensen te helpen met kinderoppas, boodschappen doen en honden uitlaten. Al deze … "Dankbaarheid in crisistijd" verder lezen ...
Lees verder
Subsidieaanvraag Dankbaarheid jegens God

Subsidieaanvraag Dankbaarheid jegens God

Ik mag bekend maken dat ik, namens het Thriving Human Science Center, ben uitgenodigd om een ​​volledig voorstel in te dienen voor een subsidie voor een onderzoek naar Dankbaarheid jegens God ! ...
Lees verder

Gratitude to God Grant

Dr. Lilian Jans-Beken of the Thriving Human Science Center is invited to submit a full proposal for a Gratitude to God Grant! ...
Lees verder

“Patience is a virtue”

The character strengths of Peterson and Seligman (2004) are personal characteristics such as leadership and perseverance. There is also criticism of this collection. The vast majority of these strengths are linked to thoughts, feelings and behavior that encourage us to avoid setbacks. From positive psychology 2.0 there are researchers who, for example, put patience forward as a character strength that can help us deal with setbacks without running away from our problems. ...
Lees verder
“Geduld is een schone zaak”

“Geduld is een schone zaak”

De sterke kanten van Peterson en Seligman (2004) zijn persoonlijke kenmerken zoals leiderschap en doorzettingsvermogen. Er is ook kritiek op deze verzameling. Het overgrote gedeelte van deze sterke kanten zijn verbonden aan gedachten, gevoelens en gedrag die ons aanzetten om tegenslag te vermijden. Vanuit de positieve psychologie 2.0 zijn er onderzoekers die bijvoorbeeld ook geduld … "“Geduld is een schone zaak”" verder lezen ...
Lees verder
Spiritualiteit en dankbaarheid

Spiritualiteit en dankbaarheid

Als expert in dankbaarheid vragen mensen me soms of je religieus of spiritueel moet zijn om dankbaar te zijn. Deze veronderstelling is heel begrijpelijk omdat alle religies en belangrijke levensbeschouwingen dankbaarheid als een kerndeugd beschouwen. Onderzoek toont aan dat religieuze of spirituele mensen hogere niveaus van dispositionele dankbaarheid melden dan mensen die zeggen dat ze … "Spiritualiteit en dankbaarheid" verder lezen ...
Lees verder
Spirituality and gratitude

Spirituality and gratitude

As a gratitude researcher, people ask me sometimes if you need to be religious or spiritual to be grateful. This assumption is quite understandable as all religions and major worldviews consider gratitude a core virtue. Research shows that religious or spiritual people do report higher levels of dispositional gratitude than people who say they aren’t spiritual or religious. To answer this question, we need to look scientifically at the origin of spirituality of humans. How did spirituality evolve and how is it associated with gratitude? ...
Lees verder
Virtues and character strengths

Virtues and character strengths

This morning, I filled out the Values in Action Strengths Inventory. It has been five years since I filled it out and I was curious if my character strengths were still the same. My three strongest character strengths are gratitude, wisdom and appreciation of beauty. Well, all has been the same for me but why is it important to know your strengths? ...
Lees verder
Deugden en sterke kanten

Deugden en sterke kanten

Vanochtend vulde ik na lange tijd weer eens de Values in Action Krachtenvragenlijst in om te zien of mijn sterke kanten nog steeds hetzelfde waren. Mijn drie sterkste kanten zijn dankbaarheid, levenswijsheid en waarderen van schoonheid. Deze zijn hetzelfde gebleven de afgelopen jaren, maar waarom is het eigenlijk belangrijk om je sterke kanten te kennen? ...
Lees verder

Deel dit bericht!