Spring naar inhoud

Blog

Er zijn weer heel wat scripties, stageverslagen en ander schrijfsels de revue hier gepasseerd. Een heel veel voorkomende taalfout die ik voorbij zie komen is het onjuiste gebruik van de spaties in samenstellingen.
Een samenstelling is een woord dat is opgebouwd uit twee of meer woorden die ieder zelfstandig kunnen voorkomen. Denk aan woorden als tuinbroek (tuin+broek) en badslippers (bad+slippers). Samenstellingen worden in het Nederlands altijd aan elkaar geschreven, om zo aan te geven dat de woorden van de samenstelling bij elkaar horen. Eventueel kan een koppelteken worden gebruikt om de opbouw van de samenstelling duidelijker te maken, maar het gebruik van een spatie in het samengestelde woord is altijd fout.
Onderstaande website laat op humoristische wijze het onjuiste spatiegebruik zien. Op die manier leer je niet alleen wat fout is maar leer je ook om het zelf goed te doen!

Inmiddels ben ik alweer 2 jaar freelance scriptiebegeleider en heb al heel veel studenten geholpen bij hun verslagen, beroepsopdrachten, stagevrijstellingen, bachelortheses, scripties en nog veel meer. Zoveel studenten, zoveel hulpvragen. Iedere student is anders en bevindt zich in een andere fase van de studie dus ook de behoefte aan hulp is heel verschillend. De een heeft moeite met Nederlands schrijven, iemand heeft zo nu en dan een motivatiemail nodig en weer een ander gebruikt mij als klankbord om de eigen gedachten op een rijtje te zetten. Iedere opdracht is voor mij dus weer een uitdaging!

Er is echter één ding waar vrijwel ALLE studenten tegenaan lopen en dat voor ontzettend veel frustratie en onzekerheid leidt: feedback krijgen. Vooral onder universitaire studenten zie ik dit gebeuren maar ook hbo-studenten kampen met dit probleem. Wat er is aan de hand? Als een student een werkstuk instuurt naar de begeleider dan krijgt hij of zij deze naar verloop van tijd terug en deze is vervolgens HELEMAAL rood van de verbeteringen en opmerkingen. Dat gaat zelden gepaard met uitgebreide, vriendelijke zinnen met bijbehorende smileys maar met korte, zakelijke zinnen. Bijvoorbeeld:

"Hoe sluit dit aan bij de zelfregulatietheorie?"

Dit is een korte, zakelijke zin met een legitieme vraag. Een student leest dit echter als:

"Hoe sluit dit aan bij de zelfregulatietheorie??????????????????"

Zeker als er veel van zulke zinnen in een document staan, gaan studenten denken dat hun werk wordt afgekraakt, dat hun werk onvoldoende is en dat ze hun werkstuk nooit tot een goed einde zullen brengen. Dit soort zinnen morrelen aan het zelfvertrouwen van studenten en veroorzaken heel veel onzekerheid. Wat doe ik als een student bij mij komt die overdonderd is door de feedback en hierdoor onzeker wordt en het bijltje erbij neer wil gooien? Ik vertel hen dan het volgende:

Teleurgesteld

Het schrijven van een werkstuk op hbo- of academisch niveau is een hele kluif. Er komt heel veel bij kijken: inhoudelijk moet het kloppen, het moet structureel logisch zijn, grammaticaal moet het goed zijn en je moet voldoen aan al die APA-regels. Het zou een geweldige prestatie zijn als je dat in één keer goed zou doen. Jij hebt al een goede basis neergelegd in je werkstuk en jouw begeleider ziet hier meer mogelijkheden in. Feedback is nooit om jouw werk af te kraken maar om jouw werk op te tillen naar een nog hoger niveau!

Zelf geef ik ook feedback op werkstukken en ik probeer altijd in de begeleidende mail vriendelijk te schrijven en ook in de kantlijn gebruik ik smileys of plaats ik een opmerking dat iets wel goed is. Toch gebruik ik ook zakelijke zinnen en ik zal een paar voorbeelden geven:

 • In Word markeer ik een zin om vervolgens in de kantlijn één woord op te nemen zoals "omdat...." of "en....." Ik denk dan aan een aanvulling om je tekst duidelijker te maken of verder uit te werken en laat het aan jou om hier een antwoord op te vinden. Dat helpt je om je te verdiepen in het onderwerp.
 • Een opmerking kan zijn: "wat bedoel je hiermee?" Dat geeft niet aan dat ik je dom vind. Tijdens het lezen gaan mijn wenkbrauwen fronsen en dat is voor mij een indicatie dat er iets mis is met de tekst. Heel vaak wordt er dan met dure woorden iets op een heel ingewikkelde manier uitgelegd. Het betekent uiteindelijk dat je nog eens goed naar je tekst moet kijken. De inhoud is misschien wel goed maar je hebt het onvoldoende uitgelegd. Ook wetenschappelijk en zakelijk schrijven is een vaardigheid die je aan het ontwikkelen bent!

Wat kun je nu het beste doen als ook jouw werkstuk helemaal rood is? Wat vaak het beste helpt is even diep zuchten en dan het document weer sluiten. Hoe dan ook geeft het een gevoel van teleurstelling en het is goed om dat eerst te verwerken. Ga er dan de volgende dag eens goed voor zitten en probeer ervoor te zorgen dat je niet gestoord wordt. Lees dan de begeleidende mail eerst goed door en ga dan de opmerkingen een voor een af. Is iets eenvoudig aan te passen? Doe dat dan direct en haal de opmerking weg. Dan ga je over op de ingewikkeldere opmerkingen en die werk je voor de voet weg af.

Is het hiermee gedaan? Nee! Er zijn, zeker voor scripties, een aantal van zulke feedbackrondes. En als je met je eerste begeleider tot een eindversie bent gekomen, gaat dit proces zich ook nog herhalen met de 2e begeleider.... Samen maken jullie je scriptie tot een prachtig eindproduct! De relatie met je begeleider is belangrijk dus probeer deze geen schade toe te brengen door een intonatie aan een zin toe te bedelen die er niet is. Een begeleider zal NOOIT denigrerend, ongeduldig of afkrakend naar jou of jouw werkstuk toe zijn. Het zakelijke en korte taalgebruik zorgt voor duidelijkheid en is niet gericht op de werkrelatie tussen jou en je begeleider. Vat de feedback dan ook nooit persoonlijk op. Een begeleider haalt er energie uit om een student met een prachtige scriptie af te laten studeren!

 

4 tips voor het efficiënt maken van een multiple choice tentamen.

 1. Gebruik het rondesysteemmultiple-choice-cartoon-elevator-buttons
 2. Kies het “beste” antwoord
 3. Bij twijfel: je eerste indruk is meestal het juiste antwoord
 4. Verbeter alleen als je een nieuw inzicht hebt.

 Het rondesysteem:

 • In de eerste ronde vul je alle vragen in die je direct weet.
 • In de tweede ronde vul je de vragen in waar je wat langer over na moet denken
 • In de derde ronde vul je de vragen in die je echt niet weet.

 Kies het “beste” antwoord

Over het algemeen geldt:

 • Eén van de antwoorden is duidelijk onjuist.
 • De tweede blijkt met enig nadenken niet juist te zijn.
 • Bepaal nu welk antwoord het beste is. De volgende punten helpen hierbij.
  • Lees de vraag en de antwoorden zorgvuldig en vergelijk de sleutelwoorden van de vraag met de twee alternatieven.
  • Lees zorgvuldig en let op woorden als NIET, NOOIT, ALTIJD. Zoek niet te veel achter vragen, veel vragen zijn niet als "instinkers" bedoeld.
  • Het gaat om het beste antwoord; het hoeft niet perfect te zijn. De andere antwoorden zijn soms "echt" onzin, soms alleen maar "minder juist".
  • Schrijf of teken op een kladpapier wat je al weet over het onderwerp of maak een schema van de vraag. Dit activeert de kennis in je hersenen.

Bij twijfel tussen de laatste twee alternatieven

Multiple choice vragen zijn gebaseerd op herkenning, Als je alle teksten goed hebt doorgenomen en je hebt de vraag zorgvuldig gelezen, dan is de eerste indruk vaak de beste.

Verbeteren van antwoorden

Blijf bij de eerste keuze, tenzij je een nieuw inzicht hebt. Verbeteren om twijfel te laten afnemen en niet vanwege een nieuw inzicht in de vraag leidt vaak tot verslechtering. Als je het tentamen op deze wijze dreigt te verpesten, druk dan op de knop Beëindigen en ga naar huis 🙂

Veel succes met de tentamens!

1

Positive psychology is an emerging science, focussing on positive emotions as opposed to negative emotions. Barbara Fredrickson (2003) proposes a model to approach positive emotions that explains why positive emotions are evolved and why they benefit human-beings.

The model of negative emotions suggests that negative emotions are of importance for the immediate survival. For example, fear urges individuals to flee. Negative emotions are therefore seen as being adaptive in evolution. Positive emotions on the other hand, do not urge individuals to act immediately to survive, so the purpose of positive emotions for survival were long unclear.

Barbara Fredrickson proposes an evolutionary model for positive emotions targeting personal growth and development – the broaden and built theory. She states that positive emotions lead to cognitions and behaviour that indirectly prepare an individual for hardship to come. The broadening part of the theory was experimentally tested. Participants watched videos that elicited negative emotions, positive emotions or no emotions. Subsequent, the participants were presented with a visual task to test whether they were focussing on details or on the big picture. Participants who saw the positive videos tended to focus on the big picture significantly more than participants who watched the negative or neutral videos. The building part of the theory was tested by surveying individuals before and after the 9-11 terrorist attacks. Before the attacks, participants were asked about their resilience and optimism. Those participants who showed high resilience and optimism before the attacks, felt more positive emotions and were less depressed as opposed to participants low in resilience and optimism after the attacks.

Although positive emotions are momentary, their influence is long-lasting; They broaden the focus of individuals and lead to cognitive, psychological, physical, and social resources that increase the odds of survival in the future. These findings are important for future research to enhance the well-being and longevity of human-beings.

Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions. American Scientist, 91(4), 330-335.